• Met plezier werken aan...

  het duurzaam inzetten van talent in elke levensfase

  Lees meer

 • Met plezier werken aan...

  een cultuur die de gedrevenheid van mensen continu weet aan te spreken

  Lees meer

 • Met plezier werken aan...

  een helder loopbaanperspectief dat oog heeft voor een gezonde werkdruk

  Lees meer

 • Met plezier werken aan...

  het in eigen handen nemen van je loopbaanontwikkeling

  Lees meer

Voor loopbaanbegeleiding kan je hier gebruik maken van loopbaancheques!

Loopbaancheques aanvragen

Uw bedrijf wordt vandaag geconfronteerd met een aantal onweerlegbare feiten.

 • Babyboomers verlaten massaal de arbeidsmarkt, wat leidt tot een demografische wissel en een groeiend aantal vervangingsvacatures.
 • Het aantal knelpuntvacatures stijgt. Het inwerken in de job wordt steeds langer.
 • Als reactie hierop neemt de overheid maatregelen om het aantal 50-plussers langer aan het werk te houden en vraagt de overheid de werkgevers met meer dan 20 werknemers een verplicht actieplan op te stellen (cao nr. 104).

Tegelijk is er de realiteit binnen uw organisatie.

 • Behoeften rondom werkzekerheid en loopbaanperspectief die verschillen van functie tot functie, van mens tot mens.
 • Een (te) hoge werkdruk die leidt tot frustratie en stress, met kans op langdurige ziekte of lage productiviteit.
 • De samenwerking tussen generaties die niet vlot verloopt en de vraag van leidinggevenden voor meer ondersteuning hoe ze hiermee om moeten gaan.
 • Een mindset, attitude of gedrag dat niet meer adequaat kan inspelen op de snel veranderende behoeften van de klant/markt.
 • Strategische doelen die niet (of onvoldoende) vertaald kunnen worden naar concreet handelen.

Dus u zit met een aantal vragen:

 • Wat is er nodig om uw medewerkers langer gemotiveerd aan het werk te houden?
 • Hoe borgt u kennis en ervaring?
 • Hoe creëert u een klimaat van gedeelde verantwoordelijkheid in uw organisatie als het gaat over duurzame inzetbaarheid? Hoe kunnen uw medewerkers ondersteund worden bij het versterken van hun werkvermogen?
 • Hoe organiseert u intergenerationele samenwerking? Hoe benut u de kwaliteiten van alle generaties?

Het zijn geen voor de hand liggende vragen die doorsnee antwoorden kennen.

Misschien heeft al stappen ondernomen, maar laten de gewenste resultaten nog op zich wachten. U kan hierbij wat inspiratie en ondersteuning gebruiken. Iemand die met u meedenkt en mee verkent. Een sparring partner met ervaring in deze problematiek, die zich de specifieke situatie van uw bedrijf eigen maakt, die samen met u ideeën bedenkt en uitwerkt, die medewerkers en leidinggevenden kan ondersteunen bij hun vragen & uitdagingen en op die manier meehelpt om een mindshift in uw bedrijf in gang te zetten, op alle niveaus.

Ik kijk er naar uit om kennis met u te maken, om uw vraag of uitdaging te bespreken, om heldere doelen te realiseren.

Karen Van Heuckelom

Scroll to Top