Aanbod

IMG_0055

Karen Van Heuckelom is uw sparring partner met ervaring in het oppakken van vragen en uitdagingen met de 45+doelgroep in uw organisatie.

Door de demografische veranderingen en het langer werken is de 50+doelgroep vaak het sterkst vertegenwoordigd in organisaties. En nu de regering vanaf 2016 ook de loopbaanvoorwaarde op 40 dienstjaren gaat vastleggen, is duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers en werkgevers een gezamenlijk streven.

Karen: "Bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid  is het essentieel dat ook de weg er naartoe op een duurzame manier verloopt. Het best kan je je medewerkers actief betrekken bij dit thema door de verantwoordelijkheid voor het vormgeven van hun loopbaan en het blijven werken aan een goed werkvermogen bij henzelf te leggen. Leer hen hoe ze kunnen nadenken over de volgende stap in hun loopbaan, leer hen mogelijkheden zien en hoe ze tot keuzes komen, laat hen stilstaan bij hun motivatiedrivers en werkambitie in elke levensfase.  Uiteraard doe je dit in stapjes en speelt het motiverend coachen van de leidinggevenden hierbij een cruciale rol. Dus ook de leidinggevenden hebben in dit veranderend verhaal ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van die vaardigheden die tot duurzame interventies leiden."

Karen gaat daarom graag met mensen in gesprek die betrokken zijn bij dit duurzame inzetbaarheidsverhaal zijnde:

  1. de HR-verantwoordelijke die een duurzaam personeelsbeleid weet te vertalen naar concrete doelen en activiteiten.
  2. de opleidingsverantwoordelijke die op zoek is naar competente experts in het geven van specifieke opleidingen of een op maat geschreven procesvoorstel waarbij hun medewerkers deskundig begeleid worden in het blijven creëren van toegevoegde waarde (voor zichzelf en voor de organisatie).
  3. de leidinggevenden die hun medewerkers op de best mogelijke manier willen ondersteunen en motiveren.
  4. de 45-plussers, maar ook de overige medewerkers, die begeleid worden in het leren nemen van eigen verantwoording omtrent het versterken/op peil houden van hun werkvermogen gedurende hun hele loopbaan.

Voor meer informatie, kijk naar het aanbod voor HR-verantwoordelijken, aanbod voor opleidingsverantwoordelijken, aanbod voor leidinggevenden of aanbod voor de medewerker/45-plusser of stuur een mailtje voor een kennismakingsgesprek.

Scroll to Top