Aanbod voor HR-verantwoordelijken

Als HR-verantwoordelijke streef je naar een duurzame inzetbaarheid van je personeel. Met de demografische veranderingen zit je met een groot percentage 45+medewerkers en ook die wil je met plezier langer aan het werk houden. Een economische stagnatie zorgt er voor dat er snel resultaten verwacht worden met minimale budgetten en een lage instroom.
  • Hoe hou je een gezonde balans tussen de korte-termijndoelen in relatie met de lange-termijnvisie?
  • Hoe blijf je ook het lange-termijndenken voeden door talenten optimaal te benutten, groei bij medewerkers  blijvend te stimuleren en dit alles te ondersteunen met effectief leiderschap?
Zie je mogelijkheden om het  werkgelegenheidsplan 45+ in te zetten om meer effectiviteit en werkplezier te creëren? Hoe kan je vanuit deze dwingende maatregel een win-win-situatie laten ontstaan?

Het werkgelegenheidsplan 45+ kan een manier zijn om er achter te komen hoe deze doelgroep naar zichzelf, hun werkperspectief en hun organisatie-bijdrage kijkt. Waar zijn ze trots op? Wat kan beter/anders en wat kunnen zij zelf doen om die verbetering en verandering te realiseren?

Het resultaat mag geen ‘wensenlijstje’ zijn, integendeel. Door hun participatie ervaren de 45+doelgroep het als een gezamenlijk zoeken naar een maximale werkeffectiviteit en -tevredenheid. Het mogen meedenken en gehoord worden draagt bij tot erkenning. Het is een gezonde manier om gedeelde verantwoordelijkheid aan te moedigen: samen zoeken naar het beste voor de medewerker én de organisatie.

De leidinggevenden van de deelnemers zijn uiteraard nauw bij deze trajecten betrokken.

Weet ook dat je als organisatie beroep kan doen op het Ervaringsfonds. Dit is een Federaal Begrotingsfonds dat werkgevers en sectoren ondersteunt die de kwaliteit van de arbeid van hun 45-plus-medewerkers wil verbeteren, met als doel deze mensen langer aan het werk te houden.

Tijdens een verkennend gesprek bespreken we de specifieke behoeften van jouw organisatie en kijken we hoe het 45+Perspectief een oplossing kan bieden in het realiseren van een aantal concrete doelen. Ook vertel ik je graag meer over praktijkcases in andere organisaties. Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek kan via een eenvoudig mailtje of telefonisch contact (+32(0)476-58.25.35).

Scroll to Top