Aanbod voor leidinggevenden

2-daagse workshop over "Hoe Leidinggeven aan Werkgoesting"

Als leidinggevende wil je graag je medewerkers op de best mogelijke manier begeleiden en motiveren. Je hebt dagelijks te maken met een grote diversiteit aan werknemers die de komende jaren langer aan het werk moeten blijven. Daarnaast zoeken medewerkers ook naar zingeving, energie, rust en balans in hun werkend leven. Door deze soms tegengestelde belangen kom je als leidinggevende vaker voor de volgende vragen te staan:

  • Hoe ondersteun ik grotere betrokkenheid en eigenaarschap bij mijn medewerkers?
  • Hoe draag ik bij aan meer plezier en voldoening op de werkplek?
  • Hoe kan ik mensen blijven motiveren op de werkvloer?
  • En hoe kantel ik demotivatie?

Het aansturen en motiveren van verschillende generaties medewerkers en professionals eist professionele en persoonlijke vaardigheden. Diverse theoretische modellen en waardevolle instrumenten worden getoetst aan jouw dagelijkse praktijk. Na deze 2-daagse is het dan ook de bedoeling dat je je kennis en coachende vaardigheden onmiddellijk kan toepassen in je leidinggevende functie.

Een afspraak maken om te overwegen of deze 2-daagse voor jouw organisatie voldoende toegevoegde waarde levert, kan via een eenvoudig mailtje of telefonisch contact (+32(0)476-58.25.35).

 

Groepscoaching voor leidinggevenden

‘Niemand is zo slim en effectief als wij allemaal!’ 

Wie er in slaagt om leidinggevenden effectiever te maken en krachtige interactieve netwerken op te bouwen in de organisatie, heeft een waardevol (concurrentie) voordeel: een goed op elkaar afgestemde doelgerichtheid en teamdenken is immers essentieel om zowel de kortetermijnresultaten te behalen als de langetermijnstrategieën te realiseren.

Groepscoaching met collega’s is een effectieve interventietechniek om meer systemische inzichten te krijgen in de functionaliteit en disfunctionaliteit van het individu, het team en de organisatie. Aangezien directieleden en leidinggevenden de grootste impact hebben op de organisatiecultuur, is het aangewezen om de groepscoachingssessies op dat niveau in te steken. Het doel van deze sessies is om -met groepen van 6 tot 8 personen- een ervaringsgericht ‘oefenterrein’ te creëren, zodat leiders op een effectieve manier meer bedreven raken in het aanvoelen van (vaak verborgen) dynamieken die het groepsgedrag beïnvloeden.

Door samen ervaringen te delen, draagt deze coaching ook bij aan een beter begrip en werking van de verschillende afdelingen van de organisatie. Dit kan leiden tot het meer gezamenlijk oppakken van problemen en uitdagingen, wat silo-denken kan doorbreken. Zo’n gezamenlijke aanpak draagt ertoe bij om een mentaliteit van ‘ik eerst’ te veranderen naar ‘wat is het beste voor de organisatie’?

Ik geloof sterk in groeps- en teamcoaching en vertel je graag waarvoor die in te zetten is en welke doelen hiermee bereikt kunnen worden. Een afspraak maken voor een verkennend gesprek kan via een eenvoudig mailtje of telefonisch contact (+32(0)476-58.25.35).

 

Individuele begeleiding voor leidinggevenden

Wanneer je als leidinggevende een vraag hebt over:

  1. een belemmering in je eigen functioneren, of
  2. het verder willen ontwikkelen van een specifieke leiderschapsstijl of -vaardigheden, of
  3. een eigen loopbaanperspectief wil verkennen, of
  4. een aanslepend of steeds terugkerend probleem met een collega of medewerker en dit wil onderzoeken,

kan je bij Karen terecht voor een individueel coachingstraject. Door de focus op de vraag en door de individuele aandacht en gerichte aanpak kan er snel resultaat geboekt worden. Een individueel traject verloopt als volgt:

  • Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de vraag verkend samen met de leidinggevende en worden de doelen en verwachtingen helder gemaakt. Ook de frequentie, aanpak, coachingslocatie en prijs worden tijdens dit gesprek besproken.
  • Elke sessie duurt  ongeveer 2 uur .  Meestal zijn er 6 tot 8 sessies nodig om het beoogde resultaat te bereiken.

Ook kan je, als leidinggevende, een medewerker doorsturen met een specifieke coachingsvraag. Dan verloopt het traject in grote lijnen hetzefde zoals hierboven beschreven. Het intakegesprek en het afrondingsgesprek wordt wel altijd met de medewerker én de leidinggevende gevoerd. Openheid en transparantie zijn belangrijk.

Een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek kan via een eenvoudig mailtje of telefonisch contact (+32(0)476-58.25.35).

Preferences
Preferences
Preferences
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
Return
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
\
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
English
alt
alt
Preferences
Scroll to Top