Impact als ‘meta-skill’ ontwikkelen bij leidinggevenden via groepscoaching

Het Japanse spreekwoord “Niemand is zo slim als wij allemaal” vertelt ons over de kracht van samen werken en leren. Over hoe een groep mensen (leidinggevenden) aanvullende kwaliteiten en vaardigheden bij elkaar brengen, die gericht zijn op het realiseren van gezamenlijke doelen en waarvoor ze elkaar over en weer ter verantwoording kunnen roepen. Als we […]

Lees meer

Wederkerig mentorschap als doelgerichte leer- en ontwikkelmethodiek.

Bij een wederkerig mentorschap staat het wederzijdse leren centraal. Ervaren medewerkers en jonge, talentrijke medewerkers van dezelfde organisatie gaan met elkaar aan de slag op basis van gelijkwaardigheid. De focus ligt dus niet enkel op de ondersteuning van de mentee, want ook het in contact komen met een andere belevingswereld brengt een verandering teweeg bij […]

Lees meer

Een cultuur van middelmatigheid overwinnen door de kracht van groepscoaching

Als begeleider van veranderingsprocessen kom in diverse organisaties in België en Nederland en zie gelijkaardige situaties terug komen: talentrijke, gemotiveerde, daadkrachtige werknemers botsen tegen een muur van regels en procedures die dagelijks een grote invloed hebben op hun autonomie, verbondenheid en ontwikkeling. Dit zijn 3 belangrjke basisbehoeften van elke mens. De hoeveelheid van deze 3 […]

Lees meer

Werkgelegenheidsplan 45+: een dwingende maatregel of een manier om gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren?

Onze arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een bijzonder lage activiteitsgraad bij de oudere werknemers. In een poging om deze tendens te keren, heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Enerzijds worden eindeloopbaanstelsels geleidelijk afgebouwd of ontmoedigd zoals brugpensioen, canada dry en vervroegd pensioen worden. Anderzijds creëert men een verplichting om op ondernemingsvlak de noodzakelijke HR-maatregelen te […]

Lees meer

Perspectief voor 45+

Artikel uit de kwaliteitskrant van VCK : Dat 45-plussers zich op de arbeidsmarkt behoorlijk nutteloos en ongewenst gaan voelen, heeft te maken met vooroordelen. Maar ook met de 45-plussers zelf, die geen duidelijk beeld meer hebben over hun groeitraject. Organisaties zouden daarom meer aandacht moeten besteden aan de behoeften van de diverse generaties. Tien jaar lang […]

Lees meer