Duurzame inzetbaarheid is een combinatie van 3 elementen, zijnde: vitaliteit, werkvermogen en employability. Vitaliteit staat voor het hebben van de nodige energie en fitheid om aan het werk te blijven. Werkvermogen is de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. Employability is het vermogen om gedurende de hele loopbaanduur verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven uitoefenen.

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, is het niet voldoende om maatregelen te bedenken om verminderde vitaliteit, werkvermogen en/of employability tegen te gaan of te voorkomen. Het beleid dient zich vooral te richten op het versterken van het functioneren, de gezondheid en het welbevinden van de medewerkers door omstandigheden en randvoorwaarden te creëren die dat ondersteunen en optimaliseren.

Er zijn zowel HRM-maatregelen nodig (zoals functioneringsgesprekken, continue opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden, aanpassen van functies en werkomstandigheden, flexibele arbeidsvoorwaarden en mobiliteit) als gezondheidsbevorderende maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van meer beweging, gezonde voeding en een evenwichtige work/life-balance.

Het te kiezen pakket van samenhangende maatregelen is best een mengeling van individuele en collectieve (team, afdeling of hele organisatie) elementen, die tegelijkertijd ook bijdragen aan het realiseren van strategische doelen. Zo kan het stimuleren van kennisoverdracht, ondernemerszin, verantwoordelijkheidsbesef of het bevorderen van samenwerking in en tussen teams ook leiden tot het beleven van een grotere autonomie of sociale verbondenheid, waardoor ook de beleving van vitaliteit vergroot.

De maatregelen gelden natuurlijk voor alle medewerkers. De vergrijzing vraagt om duurzame inzetbaarheid van iedereen!

In mijn volgende blog zal ik een tool aanreiken die organisaties kunnen gebruiken om de huidige situatie van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers in kaart te brengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top