"Het Huis van Werkvermogen" werd eind jaren 80 ontwikkeld door de Finse professor Ilmarinen, die hiermee de verschillende aspecten van het werkvermogen in beeld bracht. Het resulteert in een interactie tussen capaciteiten en kenmerken van de medewerker enerzijds en alle facetten van werk anderzijds.

Zoals elk huis een stevig fundament nodig heeft, zo staat de begane grond van het Huis van Werkvermogen voor de basis van het werkvermogen: de gezondheid, wat de lichamelijke, psychische en sociaal functionele capaciteiten van de medewerkers inhoudt. Op de eerste verdieping bevinden zich de (opleidings)kwalificaties en competenties van de medewerkers. De tweede verdieping geeft zicht op de motivatie, de normen en waarden van de medewerkers. En op de derde verdieping bevindt zich alles wat het werk omvat: de lichamelijke en psychische eisen die het werk stelt, de werkinhoud en -omgeving, de werkomstandigheden en de manier waarop het werk georganiseerd en (be)geleid wordt (management en leiderschap).

De kracht van dit metaforisch model zit in het helder in kaart brengen van de onderlinge relaties en daaruit voortvloeiend de impact die de diverse aspecten van werkvermogen op elkaar uitoefenen. Het model laat heel duidelijk zien hoe je als werknemer en werkgever gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen hebt en -door dit te doen- samen bouwt aan duurzame inzetbaarheid. Als medewerker zorg je ervoor dat je gedurende je hele loopbaan op een gezonde, vitale, competente en productieve manier werkzaam bent. Als werkgever geef je permanent aandacht aan het werkvermogen van je medewerkers door het werk in al haar aspecten te blijven bevragen en te optimaliseren. Maar ook door een 'gezonde' en 'mature' organisatiecultuur te promoten waarbij er open gesprekken gevoerd worden die helderheid geven over de wederzijdse behoeften en doelen en die leiden tot het gezamenlijk realiseren ervan.

De manier waarop het werk gemanaged wordt en hoe er leiding gegeven wordt aan werkvoldoening is nog steeds één van de belangrijkste uitdagingen. Mijn expertise als coach en procesbegeleider staat ten dienste van deze uitdaging door aan de slag te gaan met zowel de medewerkers als de leidinggevenden. Tijdens groepssessies begeleid ik de medewerkers bij het reflecteren over de diverse verdiepingen van hun Huis van Werkvermogen zodat ze weten wat ze nodig hebben om hun werkvermogen te verbeteren of op peil te houden en hoe zij kunnen bijdragen aan het werkplezier. Met de leidinggevenden ga ik aan de slag met motiverend coachen (hoe leidinggeven aan werkgoesting) om vanuit hun praktijkcases te kijken hoe zij hun medewerkers optimaal kunnen ondersteunen bij het versterken van hun werkvermogen.

In het volgende deel vertel ik meer over de verschillende toepassingen van "Het Huis van Werkvermogen" en hoe die door diverse partijen doelgericht ingezet kunnen worden.

Fotobron: PreventNed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top