Deze tool "Het Huis van Werkvermogen" kan op diverse manieren gebruikt worden door verschillende partijen:

1. de organisatie (HR) kan deze tool inzetten om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te meten. Hierdoor gaat ze per verdieping na hoe de situatie ervoor staat. Wel is het handig om een kelderverdieping aan het "huis" toe te voegen, waarin de personeelssamenstelling weergegeven wordt. (het aantal medewerkers, hun functies, leeftijden, ziekteverzuim, in- en uitstroom). Zo kunnen de vier verdiepingen met 1.gezondheid, 2.competenties, kennis en vaardigheden, 3.waarden, attitude en motivatie en 4.werk (zowel werkomgeving, -inhoud, -eisen, -organisatie als het management en leiderschap) op een overzichtelijke manier in kaart gebracht worden. Daarop aansluitend kan er nagedacht worden over het te voeren beleid en de nodige activiteiten om duurzame inzetbaarheid nog meer te stimuleren in de organisatie.

2. de leidinggevenden kunnen dit Huis van Werkvermogen gebruiken als leidraad bij het voeren van een loopbaangesprek met hun medewerkers. Door vragen te stellen over "elke verdieping", komen medewerker en leidinggevende er snel achter of het huis al dan niet in een gezond evenwicht verkeert. Is er een onbalans, dan kan de leidinggevende de medewerker ondersteunen door samen op zoek te gaan naar enkele acties die helpen om het werkvermogen weer in balans te brengen.

3. ook de medewerker kan het Huis van Werkvermogen gebruiken als reflectie-instrument of ter voorbereiding van een loopbaangesprek.

Vaak word ik door organisaties ingehuurd om de leidinggevenden te ondersteunen bij het "leidinggeven aan werkgoesting" (= hoe het werkvermogen bij mijn medewerkers in evenwicht brengen/houden?) of om medewerkers te begeleiden bij het in kaart brengen van hun werkvermogen, waarbij er voldoende reflectie, bevraging en diepgang aan het instrument gegeven wordt. Bij interesse, mail me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top