Ondersteuning werkgelegenheidsplan

Jouw organisatie heeft een werkgelegenheidsplan 45+ ingediend en zit nu in de voorbereidingsfase waarin onderzocht wordt hoe dit plan45+ effectief kan gerealiseerd worden.

Een tip: breng eerst het organisatie-perspectief in beeld: de visie vertalen in beleid en daarna bekijken hoe dit geïntegreerd kan worden in de globale HR-aanpak. Pas daarna wordt onderzocht waar in dit hele verhaal dit werkgelegenheidsplan 45+ aansluiting bij vindt en hoe deze maatregel maximale toegevoegde waarde kan creëren voor de hele organisatie (en dus voor zoveel mogelijk medewerkers).

Ik zie de grootste veranderingen ontstaan bij organisaties waar de medewerkers betrokken worden en mee mogen nadenken over organisatie-vraagstukken. Ze voelen zich gehoord, ervaren respect, leren actief luisteren en omgaan met diverse invalshoeken en meningen, voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk, enz. Maar bovendien wordt er geleidelijk aan tijdens het proces een andere mindset gecreëerd: een mindset die open staat voor verbetering, verandering, vernieuwing.

Ik help je graag bij de ondersteuning van het verhelderen van je vragen en doelen, het mee bedenken en uitwerken van doelgerichte processen alsook het mee helpen uitvoeren van die processen. Als de organisatie met interne trainers of coaches werkt, wordt een train-the-trainer/coach-programma van bij de aanvang meegenomen in de samenwerking.

Voor meer informatie of inspiratie kan je een kijkje nemen op het aanbod. Een kennismakingsgesprek kan via een eenvoudig mailtje  of telefonisch contact (+32 (0)476-58.25.35)

Preferences
Preferences
Preferences
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
Return
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
\
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
English
alt
alt
Preferences
Scroll to Top