Bij een wederkerig mentorschap staat het wederzijdse leren centraal. Ervaren medewerkers en jonge, talentrijke medewerkers van dezelfde organisatie gaan met elkaar aan de slag op basis van gelijkwaardigheid. De focus ligt dus niet enkel op de ondersteuning van de mentee, want ook het in contact komen met een andere belevingswereld brengt een verandering teweeg bij de mentor.

Deze bewuste samenwerkingsvorm maakt vaak deel uit van een HR-strategie, die afgestemd is op het behalen van specifieke organisatiedoelen.

Voorbeelden van wederkerig mentorschap:

  • om effectiever leiding te geven aan diversiteit
  • om kennis en ervaringen maximaal te benutten
  • om talenten en competenties te detecteren en verder te ontwikkelen
  • om job-rotaties te stimuleren en job-inwerking te optimaliseren
  • om specifieke vaardigheden in een ervaringsgerichte context aan te leren

Wederkerig mentorschap is méér dan ‘mensen aan elkaar koppelen’. Het is een periodiek leertraject dat (liefst) met verschillende duo’s opgestart wordt met duidelijke doelen, afspraken en werkvormen die zowel de leerattitude als het geleerde maximaal weet te integreren.

Voor een maximaal rendement is een professionele begeleiding noodzakelijk. Tussentijdse groepscoaching vind ik hierbij een belangrijke en effectieve interventiemethodiek die de deelnemers bewuster maakt van hun vooruitgang en hindernissen. Door ook het leerproces met elkaar te delen, vind het leren op verschillende niveaus plaats.

Naast het ontwikkelen van vakkundige vaardigheden, levert een wederkerig mentorschap ook nog tal van andere resultaten op zoals: het vergroten van het inlevingsvermogen (culturele empathie), het opbouwen van een groter netwerk binnen de organisatie, het leren omgaan met meningsverschillen, andere manieren van werken en werk-aanpak. Ook het  actief leren luisteren en doorvragen in combinatie met feedback leren geven en ontvangen leidt tot een efficiëntere communicatie en een hogere tevredenheid tijdens de gespreksvoering. Dit alles brengt een groter zelfvertrouwen en zelfsturing met zich mee.

Ook in het kader van het 45+Perspectief vind ik het een mooi leertraject voor jong en oud, omdat het niet alleen de mensen maar ook de werkomgeving beïnvloedt. Samen maken de medewerkers het werk aangenamer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top