Werkgelegenheidsplan 45+

Onze arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een bijzonder lage activiteitsgraad bij de oudere werknemers. In een poging om deze tendens te keren, heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Jaarlijks een werkgelegenheidsplan opstellen voor je 45+medewerkers hoort tot één van die maatregelen. Het heeft als doel: de werkgelegenheid van oudere werknemers (45-plussers) te behouden of te verhogen. (wil je meer informatie over de inhoudelijke maatregel, klik hier)

Ik verneem van diverse organisaties dat ze bij het indienen van dit werkgelegenheidsplan nog geen concreet stappenplan voor ogen hadden. "De eerste zorg was het tijdig indienen van dit nieuwe plan, zodat we geen boete krijgen. Nu gaan we nadenken over hoe we de doelen kunnen realiseren..."

Ik ervaar bij diverse organisaties dat ze dit werkgelegenheidsplan aangrijpen om bepaalde puntjes op de i te zetten;  om de langetermijndoelen én de kortetermijnresultaten beter op elkaar af te stemmen door zichzelf als organisatie te bevragen en concreter vorm te geven aan diversiteit, beloningssystemen, organisatiecultuur, ...

Graag help ik je hierbij.

Ik heb jaren creatieve processen begeleid in diverse organisaties en heb dus veel ervaring met het optimaal in kaart brengen van de vragen, problemen & uitdagingen die er in de organisatie spelen. De vraagstelling en doelen helder krijgen, is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding.

Ook al geeft dit werkgelegenheidsplan specifieke aandacht aan de 45-plussers in uw organisatie, toch maken deze medewerkers deel uit van een inclusief personeelsbeleid. Het is belangrijk om hier dus ook integraal naar te kijken en acties te bedenken die de visie en organisatiedoelen mede ondersteunen en dus dienend zijn voor de hele organisatie.

Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek kan via een eenvoudig mailtje of telefonisch contact (+32(0)476-58.25.35).

Scroll to Top